Fakta

Så meget plastik genbruges

Flere og flere kommuner giver borgerne mulighed for at sortere plastikaffald på egen matrikel eller i baggården.

Ved udgangen af næste år vil det være 76 ud af 98 kommuner, der har i alt 4,7 millioner indbyggere.

Læs mere om genbrug af plastik her:

* Borgere og virksomheder i Danmark afleverede i alt 88.000 ton plastaffald til genanvendelse i 2015, som er det seneste år, der er tal fra.

* Det var en sjettedel mere end to år forinden.

* Husholdninger producerede 33.000 ton plastaffald, mens resten fordelte sig på erhverv og landbrug.

* Samlet er det dog langt under halvdelen af plastikken i Danmark, der sorteres til genanvendelse. Hovedparten ryger til afbrænding med det almindelige restaffald.

* Danmark ligger ikke helt i toppen af Europa. Norge, Sverige, Tyskland og Tjekkiet er blandt de lande, der gør det bedre.

Kilder: Miljøstyrelsen, Dansk Affaldsforening, Plastics Europe, Ritzau