Fakta

Så stor magt har den amerikanske præsident

Joe Biden bliver af amerikanske medier såsom AP, Fox News og CNN udråbt som vinder i en række afgørende svingstater – og dermed bliver han ifølge mediernes valgprognoser USA’s næste præsident.

I de fleste lande i verden er den udøvende magt fordelt på to embeder – typisk en præsident eller monark som statsligt overhoved samt en regeringsleder i form af en stats- eller premierminister.

I Danmark er dronningen statsleder. Men den udøvende magt ligger hos statsministeren og dennes regering.

I USA er den udøvende magt samlet hos præsidenten og hans regering.

Her kan du blive klogere på den særlige amerikanske styreform og præsidentembedet:

Styreform: USA er en konstitutionel føderal republik.

– Konstitutionel, fordi styret baserer sig på en forfatning, der er landets højeste lov.

– Føderal, fordi der er både en regering og et parlament på nationalt plan samt regeringer og parlamenter i de 50 delstater, der ledes af hver deres guvernør.

– Republik, fordi folket har magten, men har overladt til folkevalgte politikere at udøve den.

Magtens tredeling:

– Den lovgivende magt består af Kongressens to kamre – Senatet og Repræsentanternes Hus. Kongressen skriver føderale love, erklærer krig, styrer budgettet og kan stille præsidenten og ministre for en rigsret.

Senatet godkender alle ministre og dommere på føderalt niveau.

Det er kun i Repræsentanternes Hus, at medlemmerne kan stille lovforslag om ny beskatning.

Den udøvende magt:

Præsidenten udnævner selv sin regering, hvis ministre skal godkendes i Kongressen, hvor de ikke selv må være medlemmer.

Præsidenten er både stats- og regeringschef samt øverstbefalende for de væbnede styrker. Præsidenten skriver under på alle love og har også vetoret. Desuden kan præsidenten benåde indsatte dømt i det føderale system.

Vicepræsidenten vælges sammen med præsidenten og overtager embedet, hvis præsidenten dør eller på grund af sygdom eller en rigsretssag ikke kan bestride jobbet.

Vicepræsidenten afgiver den afgørende stemme, hvis der er stemmelighed i Senatet.

Den dømmende magt:

De føderale domstole ligger fordelt over hele landet og dømmer i sager om brud på føderal lovgivning. Højesteret er landets øverste domstol og spiller en særlig rolle i fortolkningen af love.

Valgperiode:

Præsidenten vælges for fire år ad gangen og kan kun genvælges én gang.

Præsidentvalg:

Afholdes hvert fjerde år og altid den første tirsdag efter første mandag i november.

Kilder: BBC, www.usa.gov, USA’s udenrigsministerium.