Fakta

Sådan bekæmper du japansk pileurt

Oprykning
Nyetablerede planter kan  rykkes op. Dette er mere effektivt end at slå de nye planter, da man ofte kan få rykket noget af rodstænglen med op, hvilket svækker planten mere end en slåning. Det er vigtigt ikke at efterlade oprykkede planter, da disse kan etablere sig igen. Oprykning egner sig kun som bekæmpelsesmetode til nyetablerede planter, ikke til etablerede bestande.

Opgravning
Svært, da der kun skal være cirka 1 cm lang stump tilbage af rod- eller stængeldele, for at planten kan skyde igen. Det er derfor meget arbejdskrævende at opgrave japansk pileurt. Ved større bestande vil opgravning kun være muligt med maskiner. Det opgravede materiale skal bortskaffes så der ikke kan ske en genetablering.

Slåning
Slåning kan ikke udrydde planten, men kan hindre at den breder sig yderligere. Slåning har også vist sig at kunne bryde pileurt-bestandenes dominans, så der bliver plads til en vegetation med mange forskellige arter. Slåning bør foretages hyppigt, og bør fortsætte mindst 10 år.

Græsning
Hvis der er rigeligt med saftigt græs tilstede vil græssende dyr foretrække dette frem for japansk pileurt. Dog ædes gerne friske skud af planten. Afgræsning af planten kan derfor sikres ved at slå planten i maj og juni. Planten vil efter slåning danne friske skud der græsses fra juli og resten af sommeren. Da dyrene ikke æder de store planter kan græsning kun anvendes til at holde japansk pileurt nede – den bliver ikke udryddet. Inden man udsætter dyr er det vigtigt at fjerne de gamle, tørre stængler fra sidste år, da disse er knivskarpe og dyrene kan skære sig på dem.

Plantning af “skygge”-planter
Da pileurtens evne til at sprede sig forringes kraftigt når den skygges, kan man ved at plante skygge-planter omkring en bestand begrænse, eller i nogle tilfælde helt stoppe, dens videre udbredelse. Bland andet skulle Rød-el ( Alnus glutinosa ) være velegnet til dette formål.

Kemisk bekæmpelse
Glyphosat kan anvendes. En mulighed er at slå planterne i ca. 5 cm højde og derefter sprøjte glyphosat ned i stængelen. Fordelen ved denne metode er at den ikke kommer til at berøre andre dele af vegetationen. Behandlingen skal gentages igen det følgende år.

En anden metode er at beskære planterne sent på foråret eller om sommeren, og derefter sprøjte den opvækst der dukker op. Mindst 2 yderligere sprøjtninger er dog nødvendigt for at forhindre genvækst.

Det er ikke tilladt at bekæmpe japanpileurt med pesticider på offentlige arealer.

Kilde: Miljøstyrelsen