Fakta

Sådan blev loven strammet fra begyndelsen af 2020

– Flere forbud mod pædofilidømtes samvær med børn. Konkret skal det ske ved at domstolene skal meddele forbud, når der er fare for, at den dømte vil begå nye seksualforbrydelser.

– Rammen udvides: I stedet for at forbud skal gives i tilfælde, hvor der er nærliggende fare for gentagelse, kan forbud nu gives, hvor der kun er fare for gentagelse.

– Politiet skal orienteres, når pædofilidømte prøveløslades og løslades. Herunder skal oplysninger om deres bopæl og eventuelt flytning videregives mellem politikredsene.

– Nye redskaber til politiet, som skal have mulighed for at videregive oplysninger om pædofilidømtes påbud til eksempelvis idrætshaller og svømmehaller.

– Politiet kan komme på uanmeldt besøg i de dømtes privatbolig og få adgang til dennes computer uden en dommerkendelse.

– Udvidelse af arealet, hvor en pædofilidømt kan få opholdsforbud.