Fakta

Sådan dækker fagforeningerne ved lockout og strejke

Se hvordan nogle af de største fagforeninger støtter deres medlemmer her:

Fagforbundet FOA:

 • Strejke: Fuld dækning for tab af løn og pension og ferierettigheder fratrukket arbejdsmarkedsbidrag.
 • Lockout: FOA’s hovedbestyrelse vil i dette tilfælde tage stilling til, hvordan der ydes støtte.

HK Kommunal og Stat:

 • Strejke: Dækning for tab af løn, fratrukket pension og arbejdsmarkedsbidrag.
 • Lockout: Der gælder samme vilkår ved lockout som ved strejke.

Fagforbundet 3F:

 • Strejke: Støtte svarende til den normale dagpengesats, som er 860 kroner per dag.
 • Lockout: Der gælder samme vilkår ved lockout som ved strejke.

Danmarks Lærerforening:

 • Strejke: Konfliktstøtte på 1860 kroner per konfliktdag. Det svarer cirka til lønnen for en lærer, der har været ansat i fire år.
 • Lockout: Tilbud om et lån, som fastsættes til 846 kroner per dag.

Dansk Sygeplejeråd:

 • Strejke: Understøttelse svarende til sædvanlig løn. Det vil i udgangspunktet være et gennemsnit af tre måneders løn.
 • Lockout: Tilbud om et lån, som sikrer cirka samme nettobeløb, som medlemmerne har til rådighed, når de har fået udbetalt løn. Lånet er gebyr- og rentefrit.

Bupl, pædagogernes fagforbund:

 • Strejke: Støtte svarende til fuld økonomisk dækning for tab af løn og pensionsbidrag.
 • Lockout: Støtte på 860 kroner per dag, som svarer til den højeste dagpengesats.

Kilder: FOA, 3F, HK, Danmarks Lærerforening, Dansk Sygeplejeråd, Bupl og Folkeskolen.