Fakta

Sådan er reglerne for afsoning med fodlænke

En dømt person skal opfylde en række krav for at få lov til at afsone en fængselsdom med fodlænke i eget hjem.

Sådan er de generelle regler for afsoning med fodlænke:

* Fængselsstraffe på til og med seks måneder kan i nogle tilfælde afsones med fodlænke hjemme hos den dømte. En fodlænke er rem med en elektronisk sender, som sættes fast om anklen. Senderen kommunikerer med en boks i hjemmet, som er i konstant forbindelse med en overvågningscentral hos Kriminalforsorgen.

* Bliver en dømt person godkendt til at afsone en dom med fodlænke, aftaler den dømte et aktivitetsskema med Kriminalforsorgen, og den dømte må kun forlade hjemmet i de aftalte tidsrum med henblik på godkendte aktiviteter. Det betyder, at den dømte fortsat skal passe sit arbejde eller sin uddannelse.

For at få tilladelse til at afsone hjemme skal man opfylde nogle betingelser:

* Boligen skal være egnet til afsoning med fodlænke og give mulighed for den nødvendige overvågning og kontrol. Man kan for eksempel ikke bo på hotel eller herberg.

* Andre beboere over 18 år i hjemmet skal give samtykke til afsoningen.

* Den dømte skal som udgangspunkt være i arbejde eller under uddannelse. Kravet om beskæftigelse gælder dog ikke ved afsoning af fængsel i op til 30 dage. Arbejdsgiver eller uddannelsessted vil få at vide, at den dømte afsoner en dom med fodlænke. Det er nødvendigt, da der skal udpeges en kontaktperson på stedet.

* Den dømte skal som udgangspunkt deltage i et kriminalitetsforebyggende program i Kriminalforsorgen.

* Under afsoningen må den dømte ikke indtage alkohol eller ulovlige stoffer.

* Kriminalforsorgen skal vurdere, at den dømte vil kunne overholde vilkårene. Derfor skal den dømte medvirke i en egnethedsvurdering.

Kilde: Kriminalforsorgen.