Fakta

Sådan er reglerne for at tage planter med hjem fra udlandet

Inden for EU er der åbne grænser. Det betyder, at hvis du rejser til Danmark fra et andet EU-land, kan du generelt frit medbringe alle typer af planter og planteprodukter til privat brug. Dog gælder der særlige regler for udryddelsestruede planter omfattet af Washingtonkonventionen (CITES). Reglerne her afhænger af, hvor truet planterne er.

Hvis du rejser til Danmark fra et land uden for EU, er der i mange tilfælde krav om, at planter og planteprodukter skal følges af et plantesundhedscertifikat fra oprindelseslandet. Certifikatet attesterer, at planterne er fundet fri for alvorlige skadegørere.

Planter, som kræver plantesundhedscertifikat, skal altid importkontrolleres ved ankomst til Danmark. Derfor er det vigtigt, at man på forhånd anmelder til Landbrugsstyrelsen, at man tager disse planter med til Danmark.

Landbrugsstyrelsens importkontrol er gebyrbelagt.

Antal sager de sidste fire år, hvor privatpersoner har fået tilbageholdt planter i importkontrollen:
2015: 109 sager
2016: 62 sager
2017: 60 sager
2018: 52 sager (opgjort pr. 27. juni 2018)

Kilde: Landbrugsstyrelsen