Fakta

Sådan er reglerne for færden på isen

  • Det er ulovligt at færdes på isen på offentlige arealer med mindre kommunen skilter med ”Isen er sikker”.
  • Forbuddet gælder uanset hvor tyk isen er, hvis ikke der er skiltet
  • Overtrædelse kan straffes med bøde.
  • For at kunne godkendes til færdsel, skal is være mindst 13 centimeter tyk.
  • Målinger af isen skal foretages jævnt over hele isflagen fra kanten og ind til midten.
  • Samtlige målinger skal overholde mindstemålet.
  • Ved 5 graders frost vokser isen typisk en centimeter i døgnet.
  • Ved 10 graders frost vil isen på en sø typisk ”vokse” med 1-2 cm i døgnet.

Kilde: TV2 Nord