Fakta

Sådan er reglerne i områderne med afbrændingsforbud

Afbrændingsforbuddet omfatter:

 • Afbrænding af:
  • Haveaffald
  • Halm, halmstakke og lign., der afbrændes på marker eller uopdyrkede arealer,
  • Affald fra skovbrug,
  • Siv og rør, herunder rørskove og enge, lyng, hede- og mosetørv samt
  • Bål, herunder bålfade.
 • Brug af apparater og lign. i det fri, herunder
  • Grill (brug af grill er dog tilladt på fast ubrændbart underlag)
  • Ildsteder,
  • Apparater og lignende, der fungerer ved forbrænding, f.eks. svejse- eller skæreaggregater,
  • Blæselamper, lyskilder, terrassevarmere, ukrudtsbrændere, ildsteder, udtørringsapparater
 • Opmærksomheden henledes på forsigtig opførsel i forbindelse med rygning samt bortskaffelse af aske.
  • Lad aske blive i den tillukkede grill
  • Kast ikke cigaretskodder og afbrændte tændstikker bort ud over i dertil egnede beholdere.

Kilde: Beredskab Øst og trekantområdets Brandvæsen