Fakta

Sådan får de ældste en god jul:

– Tag en ærlig snak med den ældre om, hvor han eller hun helst vil være juleaften.

– Overvej, om der er overskud i familien til at tage hensyn til den ældre, der måske også er dement eller har et handicap.

– Spørg eventuelt personalet på plejehjemmet, om det er muligt at få en hjælper med hjem.

– Inddrag den ældre i aftenen og sørg for eksempel for, at børnebørnene viser deres julegaver frem.

– Hold alternativt en lillejuleaften på plejehjemmet dagen før jul med de nærmeste børn og børnebørn.

Kilder: Margrethe Kähler, Jens Kofod.