Fakta

Sådan håndterer du fyrværkeri korrekt:

– Du må transportere fyrværkeri hjem til eget brug, men du må ikke opbevare mere end fem kilo krudt. Vægten af krudtet i hver enkelt produkt står angivet på varen.

– Pas på dig selv og tilskuerne. Følg sikkerhedsafstandene, der står på fyrværkeriet.

– Pas på omgivelserne. Fyrværkeri må eksempelvis ikke anvendes nærmere end 100 meter fra en bygning med et let antændeligt tag – eksempelvis et stråtag. Ved affyring af raketter er sikkerhedsafstanden 200 meter.

– Affyrer du batterier, skal de stå tørt og fladt på jorden, så de ikke vakler og vælter under affyring.

– Husk sikkerhedsbriller, og læn dig ikke ind over antændt fyrværkeri. Et antændingspind kan være at foretrække.

– Brug kun lovligt fyrværkeri, der har et SIK-nummer eller et CE-mærke. Du må dog ikke indføre fyrværkeri i Danmark fra udlandet – heller ikke hvis det er CE-mærket.

Kilde: Sikkerhedsstyrelsen/Ritzau Fokus