Fakta

Sådan håndterer du mødet med eller meldingen om en spøgelsesbilist

Hvis du møder eller hører om en spøgelsesbilist, skal du:

*Holde til højre
*Lade være med at overhale
*Aldrig forsøge at stille dit køretøj i overhalingsbanen for at stoppe en spøgelsesbilist
*Hvis muligt, køre fra på et sideanlæg eller en frakørsel og afvente melding i radioen.

Hvis du møder en spøgelsesbilist skal du straks melde det til politiet på 112.