Fakta

Sådan kan du hjælpe med at passe på den danske natur

Får du mistanke om, at du har fundet en af de 10 skadegørere, skal du:

Tage et billede af insektet, symptomerne, planten eller plantematerialet. Inkludér eventuelt en mønt i billedet, så det er nemt at se størrelsesforholdet.

Notere findestedet. For eksempel din egen privatadresse, hvis fundet er i din have.

Gemme materialet hvis muligt. Hvis du har taget en prøve af planten, sikret dig en bille eller andet materiale, så pas godt på det. Det kan blive afgørende for at finde ud af, om der er tale om en karantæneskadegørere.

Anmelde fundet til Landbrugsstyrelsen på www.plantesundhed.dk. Her skal du uploade billeder og notere findestedet.

Kilde: Landbrugsstyrelsen.