Fakta

Sådan kontrolleres de mindre grænseovergange

På de øvrige og helt overvejende små grænseovergangssteder, hvor der ikke er fast tilstedeværelse, gennemføres indrejsekontrollen døgnet rundt af et antal uniformerede sektorpatruljer, der
standser ved grænseovergangsstedet og afventer evt. indrejsende, der skal indrejsekontrolleres. Sektorpatruljerne patruljerer endvidere i baglandet mellem de enkelte grænseovergangssteder. Ved sektorpatruljeringen foretages der dermed stikprøvevis indrejsekontrol ved alle mindre grænseovergangssteder.

Som supplement til de uniformerede sektorpatruljer er der endvidere dagligt indsat civile patruljer, der både patruljerer ved grænseovergangsstederne og i baglandet til grænsen. De fremstår ikke som politi, da de bl.a. bidrager til indsatsen mod de personer, der mere organiseret forsøger at indrejse ulovligt i Danmark. De civile patruljer er indsat i det eller de tidsrum, som analyser og efterretninger peger på er de mest relevante.

Herudover suppleres ovennævnte endvidere af målrettede indsatser, der både tilrettelægges som store, synlige kontroller i baglandet og som mere anonyme indsatser med civile betjente,
civile køretøjer og overvågningsudstyr.

Kilde: Rigspolitiet i Folketingssvar