Fakta

Sådan måles radon

• Radon måles ifølge Sundhedsstyrelsen bedst med sporfilmsdosimetre.
• Anvend et sporfilmsdosimeter pr. opholdsrum, dog mindst to målere pr. bolig.
• Mål i mindst 60 dage i perioden 1. oktober til 30. april.
• Læs mere om måling af radon i SBi-anvisning 270, Måling af radon i bygninger, som kan tilgås på www.sbi.dk/270 eller på www.radonguiden.dk.