Fakta

Sådan gør Vejdirektoratet tallene for trængsel op

Rød = Kritisk belastning, orange = stor belastning, gul = moderat belastning, grøn = lav belastning.

Kortet viser niveauet for, hvor stærkt belastet vejnettet er i hver stræknings 100. mest trafikerede time i 2030.

Beregningen er gennemført med udgangspunkt i trafikberegninger for 2030 med Landstrafikmodellen (LTM).

Ved udarbejdelse af kortet er der taget højde for nye vejanlæg, tilslutningsanlæg og udbygninger, som er politisk besluttet og finansieret. Fremskrivningen af trafikken kan være behæftet med usikkerhed.

Belastningsgraderne er baseret på den trafikvækst, som landstrafikmodellen beregner for de enkelte vejstrækninger. Den gennemsnitlige årlige vækst for trafikken på motorveje er frem mod 2030 beregnet til 1,2 procent årligt og 0,4 procent årligt for trafikken på øvrige statsveje.

Der er ikke medtaget trængsel, som skyldes trafikale problemer i vejkryds. Der kan være mindre forskelle i de forudsætninger, der ligger til grund for beregningen af belastningsgrader på statsvejnettet i 2017 og 2030.