Fakta

Sådan opgøres listen

Opgørelsen er et sammensat indeks, som er en kombination af 13 undersøgelser af korruption indsamlet af 12 forskellige anerkendte institutioner.

Undersøgelserne har det til fælles, at de alle går i dybden med den opfattede korruption i forskellige lande.

Tilsammen udgør disse undersøgelser indekset, som måler den opfattede korruption på en række områder:

* Bestikkelse.

* Styring af offentlige midler.

* Udbredelsen af embedsmænds brug af det offentlige embede til egen vinding uden konsekvenser.

* Regeringers evne til at dæmme op for korruption og håndhæve integritetsmekanismer i den offentlige sektor.

* Bureaukratiske byrder, der kan øge muligheden for korruption.

* Meritokratiske kontra nepotistiske ansættelser i det offentlige.

* Effektiv retsforfølgelse af korrupte embedsmænd.

* Tilstrækkelige love vedrørende åbenhed om finansielle oplysninger og interessekonflikter for offentligt ansatte.

* Beskyttelse af whistleblowere, journalister og efterforskere, når de rapporterer om bestikkelses- og korruptionssager.

* Civilsamfundets adgang til information om offentlige anliggender.

Indekset måler ikke:

* Borgernes opfattelse af eller oplevelse med korruption.

* Skattesnyd.

* Ulovlige pengestrømme.

* Hvidvask.

* Korruption i den private sektor.

* Uformelle økonomier og markeder.

Kilde: Transparency International