Fakta

Sådan skal de sendes hjem

Det er et erklæret mål for regeringen, at afviste asylansøgere skal sendes hjem, men alligevel befinder 1100 sig i Danmark.

Derfor vil regeringen samle alle regler på hjemrejseområdet i en hjemrejselov. Den består af syv punkter.

Læs mere om punkterne her:

* Myndighederne skal have bedre muligheder for at indhente relevant data fra afviste asylansøgeres mobiltelefoner. Det kan være oplysninger om familie i udlandet eller den pågældendes baggrund.

* Myndighederne skal kunne gribe ind over for afviste asylansøgere, der ikke overholder retningslinjerne på udrejsecentrene, eksempelvis hvis forsvinder fra centret i flere dage. Det kan ske ved at tømme deres værelse og fjerne deres ejendele efter en uge. I dag kan det først gøres efter tre måneder.

* Vil man ikke medvirke til sin hjemrejse, vil man fremover blive frataget retten til at deltage i undervisning og aktivering på det center, man bor på. Det kan eksempelvis dreje sig om sprogundervisning.

* Der skal være tvungen elektronisk kommunikation mellem myndighederne og den enkelte afviste asylansøger.

* Får en asylansøger afvist asyl i første instans, skal vedkommende tilbydes en bonus på 20.000 kroner for at frafalde sin ankesag i Flygtningenævnet senest 14 dage fra Udlændingestyrelsens afslag og rejse hjem.

* Afviste asylansøgere i Danmark skal underskrive en kontrakt om, at de medvirker til at rejse hjem.

* Der vil som udgangspunkt blive givet indrejseforbud til udlændinge uden lovligt ophold, hvis myndighederne vurderer, at de ikke medvirker til hjemrejse. De vil få forbud mod at rejse ind i Schengen-landene efter hjemrejse.

Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriet.