Fakta

Sådan vil regeringen finansiere sundhedsreformen

Seks milliarder kroner bliver fundet til at finansiere regeringens udspil til en ny sundhedsreform.

Det sker blandt andet ved at nedlægge regionsrådene, hvorved der spares 1,5 milliarder kroner på eksempelvis reduceret administration. Det politiske niveau reduceres fra tre til to.

* Direkte besparelser ved reformen, når løn til regionsrådsmedlemmer udgår, og der spares på administration af opgaver uden for sundhedsområdet: 1,5 milliarder kroner.

* Midler fra finanslovsaftaler for 2018 og 2019: 1,5 milliarder kroner.

* Omlægning af finanslovspulje til sundhedssygehuse: 0,4 milliarder kroner.

* Danske Regioners formue frigøres til gavn for sundhedsvæsenet: 0,3 milliarder kroner.

* Prioritering inden for investeringsrammen: 2,3 milliarder kroner.

Kilde: Regeringens sundhedsudspil: “Patienten først – nærhed, sammenhæng, kvalitet og patientrettigheder”.