Fakta

Samlet resultat af razzia

 Forseelse Antal sager
 Ej anvendt sikkerhedssele (voksne)  34
 Ej anvendt sikkerhedssele (barn)  1
 Anvendelse af mobiltelefon under kørsel  42
 Hastighed motorvej max. 110 km/t  4
 Hastighed motorvej max. 130 km/t  3
 Hastighed landevej  4
 Hastighed byzone 19
 Spirituskørsel  3
 Kørsel selv om kørekortet var frakendt 4
Kørsel uden at have erhvervet kørekort 7
Kørekort ej medbragt 13
Fejl og mangler ved køretøj 2
Ulovlige knallerter 11
Manglende ansvarsforsikring på køretøj 3
Tilsidesættelse af reglerne om overhaling 3
Registreringsbekendtgørelsen 1
Overlæs 5
Ej fastspændt gods 1
Manglende eller fejlbehæftet takograf 1
Manglende chaufførbevis 2
Overtrædelse af reglerne om transport af farlig gods 4
Øvrige overtrædelser af færdselsloven 7
Sager i alt: 174
Antal standsede køretøjer i alt: 1762