Fakta

Sigtelse

  • Hvis politiet vurderer, at der er en rimelig grund til at mistænke en bestemt person for at have begået en forbrydelse, sigter politiet ham eller hende for forbrydelsen.
  • Bliver du sigtet, fortæller politiet dig, hvilken forbrydelse du er sigtet for.
  • Som sigtet i en straffesag, har du en række rettigheder, som politiet vil oplyse dig om.
  • Det er frivilligt, om du vil udtale dig til politiet. Du har altså ikke pligt til at bidrage med oplysninger til sagens opklaring. Dog har du pligt til at oplyse navn, adresse og fødselsdato.
  • Hvis man ikke giver politiet oplysningerne, når man bliver bedt om det, risikerer man både at få en bøde og blive anholdt.
  • Som sigtet har du som udgangspunkt ret til at vælge en forsvarer.
  • Hvis du udtaler dig, vil afhøringen af dig indgå i sagen.

Kilde (uddrag): Anklagemyndigheden