Fakta

Sigtelsen mod 24-årig

1. Straffelovens § 237, jf. til dels § 21, manddrab og forsøg herpå, ved den 24. juni 2020 ca. kl. 23.50 i Egeparken ud for nr. 150 i Odense, i forening med flere medgerningsmænd, med en pistol at have affyret minimum fire skud for at ramme og dræbe to endnu ikke identificerede personer, der var på vej væk fra stedet på en motorcykel, hvilket forehavende mislykkes, da de to personer på motorcyklen ikke blev ramt af skuddene, i hvilken forbindelse et af skuddene ramte Abdinur Mohamed Ismail, der befandt sig i eller umiddelbart ved sin bil på parkeringspladsen ud for Egeparken nr. 152, og som på grund af skuddet efterfølgende afgik ved døden.

2. Straffelovens § 192 a, stk. 1, nr. 1, ved i forbindelse med det i forhold 1 beskrevne, under særligt skærpende omstændigheder, at have været i besiddelse af og anvendt en pistol.

3. Straffelovens § 191, stk. 2, jf. stk. 1, 1. pkt., ved den 24. juli 2020 i forening med flere personer at have deltaget i planlægningen af modtagelsen af 350 gram kokain, idet sigtede om eftermiddagen og aftenen deltog i indsamlingen af 114.000 kr., hvorefter tre personer kørte fra Odense til Aarhus, hvor de mod betaling af de 114.000 kr. modtog 350 gram kokain med henblik på videresalg til et større antal personer eller mod betydeligt vederlag, og som samme aften blev fragtet fra Aarhus til Odense af en kurer.

Kilde: Politiet