Fakta

Skatteaftalens hovedpunkter

* Bundskattesatsen sænkes med 0,02 procentpoint.

* Aftalen indfører et nyt jobfradrag på 4,5 procent af arbejdsindkomsten (inklusive pensionsindbetalinger med fradrags- eller bortseelsesret, herunder ATP-bidrag) over 187.500 kroner om året – op til maksimalt 2500 kroner.

* Aftalen indfører et nyt pensionsfradrag for pensionsindbetalinger med fradrags- eller bortseelsesret op til 70.000 kroner.

* Fradraget er på 12 procent for personer med mere end 15 år til folkepensionsalderen og 32 procent for personer med 15 år eller mindre til folkepensionsalderen.

* Grundlaget for beskæftigelsesfradraget udvides, så det også omfatter den del af arbejdsindkomsten, der indbetales til pensionsordninger med fradrags- eller bortseelsesret, herunder ATP-bidrag af arbejdsindkomst.

* Samtidig øges det maksimale beskæftigelsesfradrag med 1000 kroner til 38.400 kroner.

Kilde: Ritzau