Fakta

Smitsom leverbetændelse - symptomer

Tiden fra smitte til sygdomsudbrud (inkubationstiden) er 10 til 40 dage.

De første symptomer er dårlig appetit, madlede, kvalme, muskel- og ledsmerter og feber.

Senere ses gulfarving af hud, slimhinder og det hvide i øjnene (også kaldet gulsot eller ikterus), kitfarvet afføring og mørkfarvet urin.

Derefter plejer den syge hurtigt at få det bedre.

Sygdommen varer samlet to til tre uger, undertiden dog en til to måneder.

Mindre børn har sædvanligvis et meget mildt sygdomsforløb uden gulsot.