Fakta

Snyd med NOx

  • NOx kaldes også kvælstofilter og er gasser, der dannes fra kvælstof- og iltforbrænding under højt tryk og høje temperaturer. NOx består af både NO og NO2. Gassen NO2 er sundhedsskadelig for mennesker.
  • Det NOx-begrænsende udstyr har været brugt på langt de fleste lastbiler i mere end 10 år og består af en såkaldt SCR-katalysator (Selektiv katalytisk reduktion), der bruger et reduktionsmiddel bestående af urea opløst i vand, og som forhandles under navnet ’ad blue’.
  • Der sælges snydeanordninger i hele Europa, som kan sætte det forureningsbegrænsende udstyr ud af funktion. Formålet er at spare omkostninger til reduktionsmiddel, som beløber sig til ca. 10 øre/km, samt vedligeholdelsesudgifter til SCR-katalysatoren.
  • Manipulation med det forureningsbegrænsende udstyr sker, uden at motorstyringens obligatoriske overvågningssystem (OBD – On-Board-Diagnostics) viser fejl.
    Miljøstyrelsen afprøver måleteknologien i samarbejde med virksomheden NEQ, Politiet og Færdselsstyrelsen.
  • Projektet er et led i et større projekt, hvor myndighederne sammen ser på, hvordan denne form for snyd kan mindskes.