Fakta

Søgte aktindsigt

TV2 ØSTJYLLAND søgte aktindsigt i opgørelser over kørsler med ambulance og liggende/hvilende sygetransporter og opgørelser over servicemålsoverholdelsen for responstider i perioden 2010 til 2017.

Da definitionen af, hvad responstid er, og regionens måde at opgøre det på, er blevet ændret henover årene, har vi for sammenlignelighedens skyld afgrænset materialet til perioden 2012-2017.

I opgørelserne fremgår det, hvordan ambulancerne har klaret sig år for år på regionalt og kommunalt niveau. Med opgørelserne var det muligt at afdække de lokale forskelle, der ligger til grund for den samlede servicemålsopgørelse.