Fakta

Spot de hyppige symptomer for depression hos mænd

Det kan være svært at vide, om en mand har depression. Men du kan holde øje med følgende symptomer:

* Tilbagetrækning fra relationer.

* Arbejdsnarkomani.

* Benægtelse af smerte såsom sorg og savn.

* Rigide krav om autonomi. Vil gerne være i fred.

* Ser relationer som en del af problemet i stedet for en ressource.

* Afviser hjælp.

* Vredesudbrud.

* Rådvildhed og uro.

* Manglende koncentrationsevne.

* Lavere stresstærskel.

* Følelse af uoverkommelighed og træthed.

* Manglende glæde og interesse.

* Nedsat selvværdsfølelse og følelse af skyld.

* Misbrug af alkohol/stoffer og voldelige computerspil.

* Sortsyn.

* Selvmordstanker.

Kilde: Forum for Mænds Sundhed/Ritzau.