Fakta

Spritkørsel

I Danmark er der i dag en promillegrænse for bilister på 0,5 procent. EU-parlamentet lægger op til at indføre nul-tolerance i hele EU for nye bilister og erhvervschauffører.

  • Antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne i ulykker med spritkørsel er faldet med 37 % fra 2012-2016.
  • I 2016 kom 128 personer alvorligt til skade, mens 24 blev dræbt på grund af spritkørsel.
  • Flere mænd end kvinder siger, at de har kørt bil, selvom de var i tvivl om, hvorvidt de havde drukket mere end tilladt. Det afspejles i ulykkesbilledet, hvor langt størstedelen af de alkoholpåvirkede førere af motoriserede køretøjer er mænd.

Kilde: Rådet for Sikker Trafik