Fakta

Stemmer til folketingsvalg 2015

  • Ved folketingsvalget i 2015 var det samlede vælgertal på 4.145.105
  • Der blev i alt afgivet 3.560.060 stemmer. Det betød en stemmeprocent 85,89
  • Heraf 308.883 brevstemmer = en brevstemmeprocent på 8,68 procent
  • Antallet af blanke stemmesedler udgjorde dengang 29.920 og andre ugyldige stemmesedler 11.153 eller i alt 41.073 ugyldige stemmesedler
  • Det svarer til en ugyldighedsprocent på 1,15 procent

Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeret