Fakta

Stop for Nordsøolie

Her er hovedpunkterne i aftalen om at droppe den 8. udbudsrunde i Nordsøen:

* Der sættes en slutdato for indvinding af olie i 2050. Dermed vil Danmarks olieeventyr være slut knap 80 år efter starten i 1972.

* Den 8. udbudsrunde og alle fremtidige udbudsrunder aflyses, hvilket betyder, at virksomheder ikke længere kan få tilladelse til oliejagt i Nordsøen.

* Beslutningen vil især koste arbejdspladser i Esbjerg og omegn. Der iværksættes derfor et “lokalt forankret initiativ”, der skal “understøtte udvikling og beskæftigelse i Esbjerg og omegn”.

* For yderligere at styrke klimaindsatsen afsættes der midler til at støtte undersøgelse og forberedelse af muligheden for lagring af CO2 i udtjente olie- og gasfelter.

* Det forventes desuden, at beslutningen vil betyde, at der indvindes 9 til 15 procent mindre fossilt brændsel i Danmark.

* Beslutningen vil dog have begrænset effekt på Danmarks mål om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 procent i 2030, fordi beslutningen først slår igennem på længere sigt, siger Dan Jørgensen.

* Beslutningen vil tilgengæld have stor betydning for målet om, at Danmark skal være klimaneutralt i 2050, siger klimaministeren.

* Beslutningen betyder, at staten går glip af 13 milliarder kroner i indtægter fra olien.

* Flere af partierne bag aftalen kalder den “historisk”, fordi Danmark er den største olieproducent i EU (Norge er ikke med i EU).

Kilder: Klimaministeriet.