Fakta

Stormflod

  • Det er Stormrådet, der afgør, om der har været stormflod i Danmark.
  • Normalt dækker forsikringer på huse og ejendomme ikke skader som følge af stigende vandstand.
  • Men hvis Stormrådet når frem til, at der har været stormflod, kan man søge erstatning fra den offentlige stormflodsordning.
  • Stormflod er oversvømmelse som følge af en ekstrem høj vandstand i havet. Betingelsen for at erklære stormflod er, at den statistisk sker sjældnere end hvert 20. år.
  • Stormrådet afgør, hvorvidt der har været stormflod i et område på et bestemt tidspunkt. Det sker i samarbejde med DMI og Kystdirektoratet.
  • Stormrådet har ni medlemmer. Det består af en uafhængig formand samt repræsentanter for kommuner, ministerier, forsikringsselskaber og Forbrugerrådet.
  • Der kan ikke ydes erstatning for stormflod ved skader sket i områder, der ikke er omfattet af Stormrådets afgørelse.
  • Bor man i et område berørt af stormflod, har man to måneder til at anmelde skaderne.

Kilde: Stormrådet/Ritzau