Fakta

Straffelovens § 264

Straffelovens § 264 handler om din ret til at være i fred der, du bor:

Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, som uberettiget

1) skaffer sig adgang til fremmed hus eller andet ikke frit tilgængeligt sted,

2) undlader at forlade fremmed grund efter at være opfordret dertil.

Kilde: Retsinformation.