Fakta

Handicaptillæg

I dag kan studerende på videregående uddannelser søge om at få et handicaptillæg ved siden af SU, hvis de har en varig psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse, der giver betydelige begrænsninger i evnen til at påtage sig et erhvervsarbejde under studierne.

Fra 2019 bliver ordningen udvidet til også at gælde erhvervsuddannelserne, der ligesom videregående uddannelser er erhvervskompetencegivende uddannelser.

Elever på erhvervsuddannelserne kan fremover modtage 5.500 kroner i handicaptillæg ud over det almindelige stipendium.