Fakta

Synshallernes smileyordning

Færdselsstyrelsen kan tildele synshaller følgende smiley-kategorier på baggrund af tilsyn med synshallerne.

  • Elite: Her er en meget velfungerende synshal, der yderst sjældent begår fejl. En synshal med en elitesmiley har en meget høj synskvalitet.
  • Godkendt: Her er en synshal med styr på tingene, og det er også her, nye synshaller starter. I dette område ligger den store gruppe af synshaller, der generelt gør et godt stykke arbejde. Kun en enkelt fejl fra tid til anden medfører, at synshallen ikke er på eliteniveau.
  • Plads til forbedring: Denne synshal klarer sig rimeligt, men der kan godt strammes op, da synshallen begår fejl af og til.
  • Under opsyn: Synshallen har haft mange fejl, og kvaliteten af arbejdet kunne være bedre. Færdselsstyrelsen holder et vågent øje med synshallen og er ret hyppigt på tilsyn her.
  • Under skærpet opsyn: Her er en synshal, der har meget svært ved at efterleve kravene, og derfor fører Færdselsstyrelsen skærpet tilsyn med synshallen. Kvaliteten af syn er ikke tilfredsstillende. Medmindre der straks gøres en indsats for at forbedre kvaliteten, risikerer en synshal med denne smiley at blive lukket af styrelsen.

Kilde: Færdselsstyrelsen