Fakta

Tidevandsrender

En tidevandsrende – eller en pril – er der, hvor vandet med stor hastighed strømmer ind og ud af Vadehavet ved ebbe og flod.

Den største danske pril er Listerdyb mellem vadehavsøerne Sild og Rømø, i en rende ca. 1,5 km bred og 30 m dyb.

De tre andre store er Juvre dyb (mellem Rømø og Mandø), Knudedyb (mellem Mandø og Fanø) og Grådyb (mellem Fanø og Skallingen.

Mange tidevandsrender har en stærk og farlig strømning. Det kan være farlig at krydse en pril ved en vadevandring, fordi vanddybden er svær at bedømme. En stor pril i Sydslesvig er Heverstrømmen i vadehavet nord for Ejdersted.

Kilde: Wikipedia.