Fakta

Tidsbegrænset parkering for lastbiler

Fra 1. juli træder en ny regel om tidsbegrænset parkering for lastbiler i kraft.

Fakta

Det generelle niveau for parkeringsafgifter er besluttet hævet fra 510 kr. til cirka 2.000 kr.
På til- og frakørselsramperne hæves bødeniveauet fra 1.000 kr. til cirka 3.000 kr.
De forhøjede afgifter kræver en lovændring og forventes at kunne træde i kraft ved årsskiftet, hvor parkeringskontrollen vil overgå til Færdselsstyrelsen.
Det vil fortsat være politiet, der har kontrol med ulovlig parkering på til- og frakørselsramperne.