Fakta

Tilsigelsesstop

Når tiltalte bliver idømt en fængselsstraf bliver de enten løsladt eller varetægtsfængslet frem til afsoning af straffen.

Dømte på fri fod kaldes i fængsel ved en såkaldt tilsigelse.

Det betyder kort fortalt, at Kriminalforsorgen underretter den dømte om, at det nu er tid til afsoning, og så er der en defineret frist til, at den dømte skal melde sig hos fængslet.

Af forskellige årsager kan der så indføres et tilsigelsesstop.

Det betyder reelt, at dømte i en tidsbegrænset periode bliver bedt om at blive væk.

Afsoningen skal så ske på et senere tidspunkt.

Kilde: Newsbreak.dk