Fakta

Tiltag, Jerne Sogn

 • Øget testkapacitet
 • Opsøgende indsats i nærområde, hvor kommunale medarbejdere opfordrer borgere til at lade sig teste og gå i isolation, hvis testen er positiv
 • Kommunalt tilbud om hjælp ved udfordringer med boligforhold, indkøb m.v.
 • Sms-kæder og information via sociale medier
 • Kontakt til beboerne med oplysninger om test m.v. via boligforeningerne
 • Øget rengøring på fællesarealer i boligblokkene. Kontaktpunkter afvaskes 2 gange dagligt
 • Kontakt og information til beboere via daginstitutioner i området: Bydelens Børnehus, Tinghøjen, Afdeling Valmuen, Afdeling
 • Børnehuset Kvaglund, Kahytten, Børnehuset Bøndergårdsvej og Rørkjærhusene
 • Kontakt og information til beboere via skoler i området: Bakkeskolen, Rørkjærskolen, Kvaglundskolen, Præstegårdsskolen
 • Kommunikationsindsats via Bydelsprojektet 3i1
 • Indsatser gennem integrationskonsulenter i området
 • Løbende dialog med sundhedsprofessionelle i området, herunder sygepleje, hjemmepleje og sundhedspleje
 • Løbende pop-up-events om nye retningslinjer ved indkøbsmuligheder i områder, f.eks. dagligvarebutikker, købmænd, den lokale bazar og genbrugsbutikker
 • Plakater ved busholdepladser
 • Øget opmærksomhed på vigtigheden af at blive testet og gå i isolation, hvis man er positiv, via pressen
 • Øget test og opfordring til test i tilstødende boligområder til Jerne via de sociale medier og opsøgende arbejde via kommunale medarbejdere

Kilde: Styrelsen for Patientsikkerhed