Fakta

Trafikken på Storebælt

Vejtrafikken på Storebælt var 12,8 mio. køretøjer i 2017, hvilket er en stigning på 3 pct. i forhold til 2016.

Dagligt kører godt 35.000 køretøjer over Storebælt, heraf 88 pct. personbiler. Til sammenligning blev der i 1997, som var det sidste hele år med færgedrift, transporteret ca. 8.200 køretøjer over Storebælt.

I dag benytter 73 pct. af bilisterne automatisk betaling i Storebælts betalingsanlæg, enten med nummerpladebetaling eller BroBizz.

Kilde: Storebæltsbroen