Fakta

Truede dagsommerfugle

To danske mænd er blevet straffet, fordi de i en årrække har indsamlet truede sommerfugle i adskillige europæiske lande.

Dagsommerfugle både herhjemme og i udlandet er under pres, især fordi deres levesteder forsvinder.

Læs mere:

* Der lever 66 forskellige arter dagsommerfugle i Danmark. Visse af dem findes kun i et lille antal.

* 37 arter af danske dagsommerfugle er rødlistede. Det betyder, at de er truede eller særligt sårbare.

* På Naturstyrelsens arealer er det forbudt at indsamle rødlistede dagsommerfugle.

* Apollo-sommerfuglen er en af de store dagsommerfugle med et vingespænd på 6-8,5 centimeter.

* Den kan yderst sjældent ses som strejfer i Danmark, men yngler ikke her i landet.

* Vingerne er hvide med enkelte sorte pletter og to røde pletter på bagvingerne.

* Arten er fredet i Norge og de fleste andre europæiske lande. Den er ligesom Korsikansk svalehale opført på den internationale Cites-liste over truede arter.

* Apollo-sommerfuglen er beskyttet af EU’s habitatdirektiv. Det er ulovligt at indsamle, besidde, bytte og handle med dem.

* Samlere er angiveligt villige til at betale op mod 1000 kroner for en Apollo-sommerfugl.

Kilde: Naturstyrelsen, Institut for Bioscience på Aarhus Universitet, NTB, TV2.