Fakta

Truede danske dagsommerfugle

Fra 1. marts 2021 er det forbudt at indfange, opbevare og handle med 34 arter af sjældne danske dagsommerfugle.

Læs mere her:

* Der lever 66 forskellige arter af dagsommerfugle i Danmark. Visse af dem findes kun i et meget lille antal.

* Den kritisk truede sortplettet bredpande findes således kun i Søholt Storskov på Lolland.

* 37 arter af dagsommerfugle er rødlistede. De er enten truede eller særligt sårbare.

* På Naturstyrelsens arealer er det allerede forbudt at indfange rødlistede dagsommerfugle.

* Apollo-sommerfuglen, som to danskere i 2020 blev idømt bøder for at indsamle, er en af de store dagsommerfugle med et vingespænd på 6-8,5 centimeter.

* Den kan yderst sjældent ses som strejfer i Danmark, men yngler ikke her i landet.

* Arten er fredet i mange europæiske lande og opført på FN’s liste over truede arter (Cites).

* Samlere vil på nettet angiveligt betale op mod 1000 kroner for en Apollo-sommerfugl.

Kilde: Naturstyrelsen, Institut for Bioscience (Aarhus Universitet), TV2, NTB.