Fakta

Udrykningskørsel nytårsnat

Der er strenge regler for, hvornår for eksempel ambulancereddere, brandfolk eller politifolk må tilsidesætte færdselslovens regler under udrykningskørsel.

I forbindelse med sagen om udrykningskørsel i Region Hovedstaden nytårsnat, er Transportministeriet blevet forelagt dokumenterne i sagen.

* Ministeriet har ikke ønsket at vurdere lovligheden i den konkrete sag, men skriver blandt andet:

– Som det fremgår af bestemmelsen, må udrykningskørsel imidlertid kun foretages, når det skønnes at være nødvendigt. Bestemmelsen tilsiger, at der skal foretages et konkret skøn i det enkelte tilfælde.

– De momenter, der skal indgå i afvejningen, skal være saglige. Og der vil blandt andet navnlig skulle lægges vægt på, om udrykningskørslen kan begrundes fagligt i lyset af karakteren af den aktuelle redningsopgave, og om udrykningskørslen er proportional i det enkelte tilfælde.

* Det er personen bag rattet, der er ansvarlig. Det vil sige, at hvis en ambulanceredder overtræder færdselsloven i forbindelse med en uberettiget udrykningskørsel, så vil han kunne straffes for sine overtrædelser.

* Undersøges en ulykke i forbindelse med en udrykningskørsel, vil grundlaget for at køre med udrykning oftest blive undersøgt.

Vurderes det, at betingelserne for en udrykningskørsel ikke var opfyldt, for eksempel, hvis patientens tilstand ikke var alvorlig nok, så vil ambulanceredderen kunne straffes.

Kilder: Transportministeriet, Bekendtgørelse om udrykningskørsel.