Fakta

Udsnit af regler for idræts- og fritidsfaciliteter

Ja. Det er lovligt for tilknyttede klubhuse, herunder toiletter, bade- og omklædningsfaciliteter mv., til idræts- og fritidsklubber at holde åbent.

Der må ikke afholdes eller deltages i arrangementer, begivenheder eller aktiviteter i eller ved et klubhus mv., hvor der er flere end 10 personer på samme sted samtidig, medmindre der er tale om et arrangement mv., hvor deltagerne i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, biograflærred, bane eller lignende. I givet fald må der være op til 500 personer til stede samtidig.

Befinder flere end 10 personer sig sammen på et offentlig tilgængeligt sted, herunder ved faciliteter tilknyttet en idræts- og fritidsaktivitet, uden at dette er et arrangement, begivenhed, aktivitet eller lignende, kan politiet påbyde personer at forlade stedet, såfremt de efter politiets skøn udgør en særlig fare for smitte med covid-19. Det gælder dog ikke, hvis de tilstedeværende i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, biograflærred, bane eller lignende.

Hvis der i klubhuset er et serveringssted, der serverer mad, drikkevarer eller tobak til indtagelse på salgsstedet, gælder kravet om, at stedet skal lukke kl. 22 eller overgå til udelukkende at være et take away-sted. Endeligt gælder også kravene til lokaler. Der kan læses mere herom i afsnittet om serveringssteder.

Kilde: Coronasmitte.dk