Fakta

Ulovlig færden på jernbanespor

  • I 2016 var der 358 indberetninger om ulovlig færdsel i sporet på S-banen.
  • Antallet af hændelser er større end antallet af indberetninger, da der er et stort mørketal.
  • 176 af hændelserne foregik på den fire bane, 123 af dem på stationsområder.
  • Blandt de stationer, hvor der er flest indberetninger er København H, Vesterport og Ballerup.
  • Blandt de indberetninger, hvor alderen er medtaget, udgør børn og unge en stor andel af de ulovlige sporkrydsere.