Fakta

Undgå stress i juledagene

– Forventningsafstem med din familie og gæster, så du ikke har urealistiske forventninger til julen.

– Uddeleger opgaver og bed om konkret hjælp, så du selv laver de opgaver, du gerne vil, og lader andre klare resten.

– Udskyd de opgaver, der kan udskydes. For eksempel at bytte julegaver.

– Bliver du alligevel stresset, så stop op, tag en pause, træk vejret og tal beroligende til dig selv.

Kilder: Psykolog Benita Holt Rasmussen og stressrådgiver Louise Vælds