Fakta

Vanvidsbilisme straffes hårdere

  • Uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder: Straffen skærpes med 150 procent. 
  • Uagtsom betydelig legemsbeskadigelse under særligt skærpende omstændigheder: Straffen skærpes med 100 procent
  • Forsætlig fareforvoldelse i forbindelse med færdselslovsovertrædelser: Straffen skærpes med 50 procent
  • Flugtbilisme: Straffen skærpes med 50 procent

Desuden:

  • Udvidelse af straffelovens bestemmelser om uagtsomt manddrab og uagtsom betydelig legemsbeskadigelse under særligt skærpende omstændigheder, så også de groveste hastighedsovertrædelser omfattes. Dermed vil samtlige færdselslovsovertrædelser, der indgår i regeringens definition af vanvidskørsel, blive anset som særligt strafskærpende omstændigheder.

Kilde: Justitsministeriet