Fakta

Vaskebjørn

Vaskebjørnen stammer fra Nord- og Mellemamerika.

I løbet af 1900-tallet er der i Tyskland udsat et mindre antal vaskebjørne, ligesom der også er undsluppet en del fra pelsfarme.

Herfra har arten spredt sig til hele Tyskland, Holland, Belgien, Luxembourg, Nordfrankrig, det nordlige Schweiz, Østrig, Tjekkiet, samt Polen, Slovakiet og det vestlige Rusland.

Vaskebjørnen betragtes i Danmark som en invasiv art.

Den vil sandsynligvis være en konkurrent til hjemmehørende mårdyr som ilder, lækat og skovmår.

Derudover kan vaskebjørnen true biodiversiteten lokalt, f.eks. fordi den plyndrer fuglereder for æg.

Vaskebjørnen udviser en stor fingerfærdighed og er i stand til at bryde ind i hønsehuse og åbne skraldespande, hvorved den kan være til gene for borgerne.

Vaskebjørne kan endvidere overføre rabies til ræve, hunde og mennesker.

Kilde: Miljøstyrelsen