Fakta

Vejdirektoratet

• Vejdirektoratets opgave er at vedligeholde statsvejnettet, og det er derfor kun farlige situationer på statsvejnettet, at trafikanterne skal melde ind om. Men er trafikanten i tvivl, anbefaler vi dem at ringe alligevel.
• 240.000 har downloadet app’en Trafikinfo.
• 2.471.581 besøgte trafikinfo.dk i 2016.
• Vejdirektoratet får cirka 20-30 opkald fra trafikanter om dagen med akutte indmeldinger om farlige situationer på vejene.
• Vejdirektoratet sender beredskabet ud til trafikfarlige forhold på vejene knap 9000 gange om året.