Fakta

Vejdirektoratets vinterfakta

Det er Vejdirektoratets vintervagtcentral, med base i Aalborg, der styrer Vejdirektoratets Vintertjeneste. Den er bemandet med uddannede vagter, der hele vinteren holder øje med vejrsituationen. bliver det hos vintervagten vurderet, at der er glatføre et sted i Danmark, eller at det er på vej, vil vagten sørge for, at der bliver slatet og ryddet sne.
• På en normal vinter har Vejdirektoratet udkald til saltning cirka 107 gange, og der bliver brugt 58.700 tons salt.
• Udkald til saltning betyder det antal udkald, der har været på Vejdirektoratets ruter landet over. Et udkald svarer til, at der har været kaldt ud på samtlige ruter én gang.
• Vinteren i Vejdirektoratet varer fra oktober til maj, hvor Vintercentralen overvåger vejenes temperaturer hele døgnet.
• Vejdirektoratet har 257 saltspredere og 625 sneplove, som kan gå i aktion.