Fakta

Vinylklorid kan give sjælden leverkræft

Region Syddanmark udvider torsdag restriktioner på to strækninger af stranden på det nordlige Als efter fund af farlige mængder af stoffet vinylklorider.

Forureningen stammer fra lossepladsen ved Himmark Strand, hvor Danfoss i perioden fra 1950 til 1967 deponerede affald fra virksomhedens produktion.

Her kan du blive klogere på vinylklorid:

* Vinylklorider er et farveløst, brændbart, giftigt og meget kræftfremkaldende stof.

* Høje koncentrationer kan føre til en sjælden form for leverkræft ved navn angiosarkom.

* Man kan støde på vinylklorid i både flydende og gasform. Derfor kan man blive udsat for det ved henholdsvis indtagelse og indånding, alt efter hvilken form det har.

* Stoffet er især kendt i plastindustrien og anvendes til fremstilling af såkaldt PVC-plast, der kan bruges i alt fra tagrender til medicinsk udstyr. PVC produceres dog ikke i Danmark.

* Når vinylklorid er blevet fundet i usunde mængder i dansk natur, stammer det i stedet oftere fra dens brug i forbindelse med nedbrydning af klorerede opløsningsmidler.

* Det er eksempelvis tilfældet ved Grindstedværket, ligesom det er set på renseri-grunde i forbindelse med metrobyggeriet.

* Fordi stoffet er så giftigt, er der sat den tilladte mængde sat til 0,05 mikrogram per liter.

Kilder: DR, PVC-informationsrådet, Billund Kommune, Lægehåndbogen.